Fibbonaciev niz iznosi: 1.1.2,3.5.8.13.21.34,55,89,144.233.377 ... Po svojoj konstrukciji ovaj niz je sasvim jednostavan. Svaki broj u nizu je zbroj prijašnja dva broja. Dakle prvi, odnosno pocetni broj je 1. Drugi broj je ponovno 1 (zbroj prijašnja dva: 1 i nepostojece O). Treci broj je 2 (zbroj prijašnja dva: 1 + 1). Kao cetvrti broj pojavljuje se 3 (1 + 2), zatim 5 (2 + 3), 8 (3+5) itd ... Pretpostavimo da nam svaki broj predstavlja jednu stepenicu. Znaci imamo 8 stepenica. Nakon promašaja na nekoj od stepenica idemo stepenicu više odnosno na slijedeci broj u nizu. Kada imamo pogodak spuštamo se dvlje stepenice niže odnosno idemo dva broja niže u nizu brojeva. Glavna suština ovog sistema je da igrac svakim svojim dobitkom pokriva dva prethodna promašaja.