Ovaj sistem kladjenja je idealan za pocetnike pošto se ubraja u jedan od najmanje riskantnih sistema kladjenja i igraci ne moraju imati veliku banku ili ulagati velike uloge iz svoje banke. Sistem kladjenja je veoma jednostavan. Suština ovog sistema je da igrac reinvestira svoj prethodni dobitak kao ulog za iduce klađenje u ovisnosti od toga da li je prethodno klađenje bilo uspješno ili ne. Igrac sam određuje iznos svoje banke, pocetni ulog i limit, odnosno krajnju granicu do koje ce ici sa klađenjem (»zatvaranje kruqa«). Vrijednost koeficijenta po jednom klađenju (listicu) ne bi trebala biti manja od 2,00. Igracu se ostavlja mogucnost da izabere da li ce igrati singl, dva ili tri para na listicu. Kao što se vidi i ovaj sistem kladjenja zasnovan je na principu niza uspješnih kladjenja (zatvaranje kruga), koji odredjuje uloge i sami završetak kruga.

PRIMJER ovog sistema:

Pretpostavimo iznos banke: 200€ Pocetni ulog: 1€ ( ... za primjer) Koeficijent: 2,00 Krug: sastoji se od niza od 4 kladjenja

Prvi listic:

• ULOG: 1 unit;. UKUPNI KOEFICIJENT NA LISTIcU : 2,00;

• Ako je listic dobitan, ulog za slijedece klađenje se udvostrucuje ; PROFIT: 1€

Drugi listic:

• ULOG: 4 unit;

• Ako je listic dobitan, ulog za slijedece klađenje se udvostrucuje; PROFIT: 4€

Treci listic:

• ULOG: 2€;

• Ako je listic dobitan ulog, za slijedece kladjenje se udvostrucuje; PROFIT: 2€ cetvrti listic:

• ULOG: 8 unit;

• Ukoliko je listic dobitan krug je zatvoren; PROFIT: 8 €

UKUPNO OSTVARENI PROFIT: 15 e Naveden je idealn i slucaj tj. 5 pogodaka u nizu . Vidljivo je da se ostvaruje profit koji je jednak 15 x pocetnom ulogu. A što kada nam listic padne? Odgovor je vrlo jednostavan jer se vracamo na pocetak niza i krecemo sa novim krugom, prvim listicem i pocetnim ulogom od lC Ako padnemo na bilo kojem listicu u nizu gubimo samo pocetni ulog od lC