Iznosimo nekoliko tipicnih nacina ulaganja novca kod kladjenja, s tim da je ovo samo informativni pregled jer za detaljno obrazlaganje pojedinih pojmova je potrebno daleko više prostora.

Fiksni profit

Kao što mu i samo ime kaže, smisao ovog nacina ulaganja je da sa svakom okladom ostvarite tocno odredjeni profit. S obzirom da se dogadjaji na koje se kladite uglavnom biti različitih koeficijenata, tako će se i vaše uplate razlikovati ovisno o koeficijentu. Prednosti ovog nacina ulaganja su ocite i najbolje ih je ilustrirati na primjerima.

Ciljani profit: 50 €

Primjer 1: Neka je koeficijent na događaj na koji se želite kladiti 1.65.

Potrebna uplata = 50/(1.65-1) = 76.9 €

Primjer 2: Neka je koeficijent na događaj na koji se želite kladiti 3.20.

Potrebna uplata = 50/(3.20-1) = 22.7 €

Kao što se može vidjeti iz primjera, na parove sa malim koeficijentima morat cete ulagati relativno velike iznose dok s druge strane, na parove sa velikim koeficijentima iznosi koje trebate uložiti biti ce relativno mali. Iz toga proizlazi da vam nije važno koliki je koeficijent sve dok on predstavlja tzv. value, odnosno sve dok je koeficijent viši nego što vi smatrate da treba treba biti.

Fiksni ulozi

Za razliku od prethodnog plana ulaganja gdje su ulozi ovisili o koeficijentu, ovdje su oni konstantni. Logicna posljedica toga je da ce profiti sa svakom okladom biti razliciti. Prednost fiksnih uloga je u tome što je jedoo nostavan, samo odaberete par i uložite iznos koji ste si odredili kao svoj početni ulog. Mana je da će vaš eventualni profit uvelike ovisiti o tome kako pogadjate parove sa velikim koeficijentima s obzirom da će oni predstavljati tek mali postotak ukupnog broja oklada te će odstupanja od nekoliko pogođenih oklada više ili manje od ocekivanog, značajno utjecati na konacno stanje vaše banke.