U osnovnoj podjeli razlikujemo dvije vrste sistema kladjenja: sistemi negativne progresije i sistemi pozitivne progresije. Sistemi negativne progresije, su oni koji traže podizanje uloga nakon svakog promašaja. Ovo su sistemi visokog rizika, i zahtijevaju vece financijske mogucnosti. Sistemi pozitivne progresije, za razliku od sistema negativne progresije zahtijevaju podizanje uloga svaki put kad se ostvari dobitak. Ovi sistemi zahtijevaju manje kapitala - logicno i nižu razinu rizika. Jedinica (novcana vrijednost , unit) se mijenja po odredjenoj formuli a koeficijent je stalan. Ovaj koeficijent može biti vrijednost jedne utakmice, ali i na dvije ili više utakmica s manjim koeficijentima, ciji umnožak daje 2.15 - 2,5. Moj je savjet da se pod svaku cijenu bazirate na jednoj do maksimalno tri dogadjaja.